FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) - Regiunea Sud-Muntenia

„ActivLearning -Program integrat de calificare si perfectionare a angajatilor din Regiunea Sud-Muntenia” POSDRU/35/3.2/G/19166 - Finalizare proiect

Oportunitati educationale pentru angajati si întreprinderi - provocari si avantaje profesionale
Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat cresterea gradului de adaptabilitate a angajatilor din Regiunea Sud- Muntenia în contextul armonizarii legislatiei nationale cu reglementarile U.E .
Obiectivul specific l-a reprezentat dezvoltarea competentelor angajatilor din Regiunea Sud-Muntenia, pentru asigurarea fortei de munca calificate, prin: furnizarea de cursuri de formare profesionala în domeniul operarii pe calculator, limbii engleze, securitatii si sanatatii în munca si resurselor umane.
Organizarea seminariilor „Oportunitati educationale pentru angajati si întreprinderi - provocari si avantaje profesionale”, a avut ca obiectiv specific promovarea formarii continue pentru personalul din întreprinderile din Sud- Muntenia.
Prin activitatile prezentate mai sus, acest proiect a îndeplinit obiectivele specifice stabilite si, într-o maniera integrata si coerenta, a contribuit la realizarea obiectivelor specifice AP 3, de îmbunatatire a adaptabilitatii angajatilor, în concordanta cu directiile moderne de evolutie a pietei muncii din aceasta regiune. În plus, activitatile de formare au sustinut mobilitatea angajatilor catre alte sectoare, în contextul evolutiei recesiunii economice globale. În acest sens, proiectul a stabilit dezvoltarea de noi competente si abilitati pentru 355 de angajati din Regiunea Sud-Muntenia, raspunzând obiectivului general al Programul Operational POSDRU 200-2013 de dezvoltare a capitalului uman si asigurare de forta de munca moderna si flexibila.
În cadrul proiectului s-au desfasurat în total 33 de cursuri în domeniile enuntate mai sus, reprezentând peste 2900 de ore de trainig si formare profesionala. Peste 380 de cursanti au urmat un program de formare profesionala în cadrul proiectului, cu o participare mai activa din partea femeilor, inclusiv din sectorul agricol si mediul rural.
Ne bucura faptul ca am putut , în cadrul crizei economice, sa finalizam proiectul cu îndeplinerea obiectivelor sustinute în cererea de finantare. Mai mult, formarea profesionala s-a dovedit a fi un recurs important pentru a pastra locul de munca si a gasi un nou loc de munca în contextul crizei în care se afla multe tari din UE. Abandonul la cursurile de formare profesionala a fost aproape 0%, in conditiile în care media nationala este de peste 15%. Am preferat un orar flexibil, adaptat la nevoile fiecarui om si s-a dovedit a fi un lucru esential pentru a derula activitatea de formare profesionala. Mai departe, metodele inovative de utilizare a TIC si suportul de curs adaptat la nevoile cursantilor au permis un nivel de absolvire de 100%, cu o media de absolvire de peste 9,10(noua, 10%).
Am avut un sprijin foarte puternic din partea întreprinderilor din fiecare regiune, mai mult de 100 de intreprindere si-au trimis angajatii la cursurile de formare profesionala.
Iata, din nou, un detaliu important si de remarcat. In situatia de criza, întreprinderile au nevoie sa-si pregateasca oamenii pentru a confrunta noile situatii create pe piata muncii si de a adapta resursele umane în cadrul schimbarilor structurale ale economiei globale.
Proiectul pe care l-am derulat, de perfectionare a personalului întreprinderilor în domeniul operarii pe calculator, limba engleza, resurse umane, securitatea si sanatatea muncii , a contribuit activ si eficient la dezvoltarea competentelor necesare grupului tinta pentru a reduce discrepantele dintre formarea de baza si noile conditii cerute pe piata muncii , si pentru a se adapta într-o maniera competitiva noilor schimbari intervenite în economia româneasca. .

Manager proiect,
Eduardo Pedro Fierro


ActivLearning – Program integrat de calificare si perfectionare a angajatilor din Regiunea Sud – Muntenia : Proiectul este finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Proiectul este implementat de catre SC International Computer School SRL – furnizor de formare profesionala, firma prezenta pe piata româneasca înca din 1995, perioada în care s-a impus pe piata furnizorilor de programe profesionale prin promovarea standardelor europene de pregatire a adultilor.
Proiectul se desfasoara în Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia, în judetele Arges, Calarasi si Teleorman si are o durata de 16 luni începand cu luna iulie 2009.
Proiectul a stabilit dezvoltarea de noi competente si abilitati pentru 355 de angajati din Regiunea Sud-Muntenia, raspunzând obiectivului general al Programul Operational POSDRU 200-2013 de dezvoltare a capitalului uman si asigurare de forta de munca moderna si flexibila.
Proiectul contribuie la dezvoltarea competentelor angajatilor din Regiunea Sud-Muntenia, pentru asigurarea fortei de munca calificate, prin:
1. Furnizarea de cursuri de formare profesionala în domeniul operarii pe calculator
2. Furnizarea de cursuri de formare profesionala în domeniul învatarii limbii engleze
3. Furnizarea de cursuri de perfectionare profesionala în ocupatia „ inspector în domeniul securitatii si sanatatii în munca”
4. Furnizarea de cursuri de perfectionare profesionala în ocupatia „inspector resurse umane”
Cursurile sunt gratuite, sunt autorizate de CNFPA si se vor finaliza cu certificate de absolvire.
Persoanele interesate se pot adresa centrelor teritoriale:
Oras Pitesti –Casa de Cultura a Sindicatelor, Piata Vasile Milea, telefon 0248/213999, 0752238712
Oras Calarasi-Colegiul National Barbu Stirbei, Str Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989 nr 36, telefon 0758098743
Oras Alexandria-Str Dunarii nr 173, bl 1604A, ap 1 , parter, telefon 0247/311149,0758098749
Pentru inscrierea la cursuri va rugam sa prezentati urmatoarele documente:
-Ci
-certificat de nastere
-certificat de casatorie
-diploma de studii, minim bacalaureatul
-adeverinta de salariat
Activitatile proiectului subscriu legislatiei nationale in ceea ce priveste egalitatea de sanse intre femei si barbati. In acest sens, participarea la cursurile de formare profesionala nu este conditionata de sex, varsta, etnie, apartenenta politica sau dizabilitati.
Prin accesul liber pe care il acorda atat femeilor cat si barbatilor de a se inscrie si de a participa la cursurile de formare profesionala implementate, proiectul sprijina accesul egal la formare profesionala, la dezvoltare si, implicit, acces egal pe piata muncii.

Proiectul „ActivLearning -Program integrat de calificare si perfectionare a angajatilor din Regiunea Sud-Muntenia”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 contribuie prin la obiective orizontale ale POS DRU respectiv:

-Egalitate de sanse
Principiul egalitatii de sanse a fost integrat în toate etapele proiectului, respectând legislatia în vigoare privind egalitatea de sanse si de tratament între barbati si femei. În etapa de elaborare a proiectului s-a urmarit identificarea nevoilor reale ale grupului tinta, pentru a stabili cea mai buna metodologie de implementare a activitatilor. În cadrul procesului de selectie al grupului tinta, o atentie deosebita este acordata echilibrarii numarului de cursanti barbati / femei, si selectarii persoanelor care au dificultati legate de procesul de formare ( de exemplu persoane în vârsta, peste 45 de ani) mult mai vulnerabile pe piata muncii în conditiile introducerii pe scara larga a tehnologiilor moderne de comunicare si organizare a muncii. În acest sens, a fost stabilit un parteneriat activ cu reprezentanti ai grupului tinta si a fost inclus în echipa de implementare un consultant cu experienta relevanta în sectorul de activitate al grupului tinta.

-Dezvoltare durabila
Activitatile principale ale proiectului, cursurile de formare, in special cele in domeniul TIC promoveaza principiile inovarii si dezvoltarii durabile, acelea de a avea oameni mai bine pregatiti pentru a raspunde provocarilor viitoare de modernizare, contribuind la reducerea deficitului de calificari si imbunatatirea competentelor angajatilor din regiunea Sud Muntenia.

-Inovare si TIC
Proiectul promoveaza formarea profesionala în TIC prin derularea cursurilor de operator calculator, cursuri ce se desfasoara in toate cele trei judete de implementare.


Obiectivul specific proiectului „ActivLearning -Program integrat de calificare si perfectionare a angajatilor din Regiunea Sud-Muntenia” CONTRACT DE GRANT: POSDRU/35/3.2/G/19166, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, îl reprezinta dezvoltarea competentelor angajatilor din Regiunea Sud-Muntenia, pentru asigurarea fortei de munca calificate, prin:

1. Furnizarea de cursuri de formare profesionala în domeniul operarii pe calculator
2. Furnizarea de cursuri de formare profesionala in domeniul învatarii limbii engleze
3. Furnizarea de cursuri de perfectionare profesionala în ocupatia „ inspector în domeniul securitatii si sanatatii în munca”
4. Furnizarea de cursuri de perfectionare profesionala în ocupatia „inspector resurse umane”
In perioada iulie 2009-iulie 2010 au fost atinsi urmatorii indicatori:
-27 de cursuri de formare profesioanala din care:
-6 in TIC
-8 in probleme de sanatate si securitate
-5 in comunicare in limba engleza
-8 in probleme de legislatia muncii


ActivLearning – Program integrat de calificare si perfectionare a angajatilor din Regiunea Sud-Muntenia

În cadrul proiectului “ActivLearning – Program integrat de calificare si perfectionare a angajatilor din Regiunea Sud-Muntenia” , nr. de identificare a contractului POSDRU/35/3.2/G/19166, S.C. International Computer School S.R.L. va achizitiona urmatoarele:
-Achizitie servicii de publicitate sau anunturi în presa în ziarele locale respectiv in judetele Calarasi, Teleorman si Arges, sau regionale Sud-Muntenia (27 aparitii, cate 9 aparitii in fiecare judet).
-Achizitie servicii tipografice: afise, fluturasi,bannere
-Achizitie suport de curs operator calculator si suport de curs limba engleza nivel incepator
-Achizitie consumabile, birotica si papetarie
-Achizitie12 Unitati PC inclusiv monitoare
-Achizitie 1 Laptop
-Achizitie 2 Copiatoare
-Achizitie 3 imprimante
-Achizitie Mobilier (mese,scaune,dulap)
-Achizitie de servicii de audit

Interesatii pot trimite oferte pe e-mail la ics@ics.ro

Proiect finantat de Uniunea Europeana

Anunt achizitie calculatoare

Lista de achizitii

Anunt achizitie manuale

Anunt achizitie papetarie

www.fseromania.ro
 
        
 
Prima pagina Despre noi Oferta de cursuri Sedii si modalitati de contact