FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) - Regiunea Bucuresti-Ilfov

ANUNT INCHEIERE PROIECT

In perioada 01.04.2009-31.03.2010 S.C. International Computer School S.R.L. in parteneriat cu Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov a implementat proiectul „Program de dezvoltare a abilitatilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare si informatie a personalului din sectorul sanatatii – PRO-MED BUCURESTI -ILFOV 2008

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat promovarea adaptabilitatii fortei de munca din sistemul de sanatate publica din regiunea Bucuresti- Ilfov, în concordanta cu noile cerinte aparute pe piata muncii identificate in Planul National de Dezvoltare 2007-2013 si cu politicile si exemplele de buna practica ale UE pentru cresterea competitivitatii personalului din domeniul sanatatii.

Obiectivul specific al proiectului l-a reprezintat cresterea productivitatii la locul de munca a personalului medical din regiunea Bucuresti Ilfov, prin:
1. Cursuri de formare profesionala specifica în domeniul tehnologiei informatiei si comunicatii (TIC), respectiv operator calculator, pentru a asigura implementarea noilor tehnologii în sistemul de sanatate publica.
2. Cresterea nivelului calificarilor si competentelor personalului din sectorul sanatatii.
3.Corelarea programelor de instruire cu cererea de pe piata muncii, în contextul introducerii pe scara larga a tehnologiilor noi si moderne.
4. Promovarea formarii continue pentru personalul din domeniul sanatatii din regiunea Bucuresti-Ilfov.
Proiectul s-a desfasurat in Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si a avut o durata de 12 luni incepand cu luna aprilie 2009.

Grupul tinta: la cursurile de formare profesionala au participat peste 150 de cadre medicale, medici de familie si asistente care lucreaza in cabinetele de medicina de familie.

SC International Computer School a pus la dispozitia proiectului trei locatii:
-in str Smardan nr 15
-in str Matei Voievod nr 116
-in incinta Liceului Catolic, str Oltenitei nr 7
Cursantii au ales locatia in care vor participa la curs in functie de localizarea acesteia in zona de locuit sau in zona de desfasurare a activitatii profesionale.

In fiecare centru s-au desfasurat urmatoarele grupe:

-in centrul din str Smardan:
Grupa FSE 1: luni, miercuri, vineri: 17.00 – 20.30
grupa FSE 2 : luni, miercuri, vineri: 08.30-12.30
grupa FSE 3: sambata si duminica: 9.00-12.30
grupa FSE 4: sambata si duminica: 08.30-12.30
grupa FSE 5: luni - vineri: 16.30 – 20.30
grupa FSE 6: luni, miercuri, vineri: 16.30-20.30

-in centrul din str Matei Voievod:
Grupa FSE 1: luni, miercuri, vineri: 09.00 – 12.30
grupa FSE 2: luni, miercuri, vineri : 16.30 – 20.30
grupa FSE 3: luni, miercuri, vineri : 16.30 – 20.30
grupa FSE 4: marti si joi: 08.30-12.30
Grupa FSE 5: luni,miercuri,vineri: 16.30-20.30

-in centrul din Sos Oltenitei:
Grupa FSE 1: marti si joi: 17.00 – 20.30
grupa FSE 2 : luni, miercuri, vineri: 08.30-12.30
grupa FSE 3 : marti si joi: 16.30-20.30 si 08.30. – 12.30
Grupa FSE 4: luni,miercuri, joi, vineri: 16.30-20.30

In ceea ce priveste suportul de curs, cursantii au avut acces individual la acesta.
Partenerul, Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, s-a implicat activ in desfasurarea activitatii de selectie a grupului tinta.

Manager proiect
Cazan Mihaela Cristina


Program de dezvoltare a abilitatilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare si informatie a personalului din sectorul sanatatii
– PRO-MED BUCURESTI - ILFOV 2008
Proiectul „Program de dezvoltare a abilitatilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare si informatie a personalului din sectorul sanatatii – PRO-MED BUCURESTI -ILFOV 2008", raspunde nevoilor de calificare în domeniul TIC ale personalului din domeniul sanatatii.
În aceste conditii s-a stabilit ca, principala necesitate a personalului medical este sa mareasca gradul de adaptabilitate, receptivitate si flexibilitate fata de utilizarea noilor tehnologii si metode de organizare a muncii. Principala modalitate pentru a asigura implementarea cu succes a noilor tehnologii în sistemul de sanatate este formarea profesionala continua.
Proiectul propus, de calificare personalului medical in domeniul operarii pe calculator, contribuie activ si eficient la dezvoltarea competentelor necesare grupului tinta pentru a reduce discrepanele dintre formarea de baza si informatizarea sistemului de sanatate, si pentru a se adapta intr-o maniera competitiva noilor schimbari intervenite pe piata muncii.
Activitatile de formare sunt inovatoare, orientate exclusiv catre nevoile specifice ale grupului tinta si sunt structurate într-o maniera coerenta, cuprinzând module de initiere si aprofundare pentru lucrul cu ajutorul calculatorului, a gestionarii bazelor de date, a cunoasterii noilor metode de organizare a muncii si a folosirii postei si agendei electronice (OUTLOOK).
Metodologia de formare este inovatoare, introducând un manual modern, cu o abordare inedita prin profunzimea si detalierea informatiilor, precum si a formatului de prezentare.
Parcurgerea acestor sesiuni de formare contribuie la cresterea gradului de productivitate la locul de munca a personalului medical din regiunea Bucuresti-Ilfov, si creste totodata gradul de adaptabilitate fata de vastul program de informatizare cu care urmeaza sa se confrunte acest segment profesional.
Pe termen lung, derularea acestui program de formare profesionala va asigura dobândirea competentelor si deprinderilor necesare exercitarii meseriilor specifice si totodata faciliteaza o atitudine pro-activa de învatare pe tot parcursul vietii, contribuind la cresterea adaptabilitatii si a productivitatii profesionale. Participantii la acest curs vor primi atestate care sa certifice competentele dobândite, masura ce asigura pe termen lung flexibilitatea si mobilitatea ocupationala pentru grupul tinta identificat.
Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti în calitate de partener în acest proiect, îsi va îmbunatati capacitatile manageriale privind implementarea unui proiect si în viitor va putea fi potential solicitant, respectiv beneficiar, al altor programe de finantare europeana, în domeniul resurselor umane.
Rezultate asteptate:

1.Dezvoltarea competentelor profesionale a 150 de persoane din sectorul sanatatii, în domeniul operarii PC, ca urmare a cursurilor efectuate, respectiv:
•100 de medici;
•50 asistente;

2.Organizarea a 15 cursuri de formare profesionala în domeniul operarii pe calculator;

3.Certificarea noilor competente dobândite de catre cei 150 de participanti la programul de formare profesionala;

4.Reducerea deficitului de competente în domeniul operarii PC a personalului din sectorul sanatatii si a discrepantei existente între pregatirea de baza a personalului din sectorul sanatatii si cerintele locurilor de munca, determinate de evolutia tehnologica pentru cresterea competitivitatii;

5.Cresterea productivitatii la locul de munca a personalului specializat în urma acestor cursuri;

6.Promovarea învatarii pe tot parcursul vietii pentru dezvoltare durabila cu accent pe utilizarea noilor tehnologiei informatiilor si comunicarii.


Proiectul Program de dezvoltare a abilitatilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare si informatie a personalului din sectorul sanatatii – PRO-MED BUCURESTI -ILFOV 2008 este finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul este implementat de S.C. International Computer School S.R.L.- furnizor de formare profesionala in parteneriat cu Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti.
Proiectul se desfasoara în Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov si are o durata de 12 luni începand cu luna aprilie 2009.
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea gradului de adaptabilitate a cadrelor medicale din Regiunea Bucuresti-Ilfov pentru asigurarea fortei de munca calificate, prin:

1. Furnizarea de cursuri de formare profesionala în domeniul operarii pe calculator
Principiul egalitatii de sanse a fost integrat în toate etapele proiectului, respectând legislatia în vigoare privind egalitatea de sanse si de tratament între barbati si femei. În etapa de elaborare a proiectului s-a urmarit identificarea nevoilor reale ale grupului tinta, pentru a stabili cea mai buna metodologie de implementare a activitatilor. În cadrul procesului de selectie al grupului tinta, o atentie deosebita va fi acordata echilibrarii numarului de cursanti barbati / femei, si selectarii persoanelor care au dificultati legate de procesul de formare (de exemplu persoane în vârsta, peste 45 de ani) mult mai vulnerabile pe piata muncii în conditiile introducerii pe scara larga a tehnologiilor moderne de comunicare si organizare a muncii.


În cadrul proiectului “Program de dezvoltare a abilitatilor de utilizare a tehnologiilor de comunicare si informatie a personalului din sectorul sanatatii – PRO-MED BUCURESTI - ILFOV 2008”, nr. de identificare a contractului POSDRU/40/3.2/G/13554, S.C. International Computer School S.R.L. va achizitiona urmatoarele:

-servicii de publicitate si anunturi de mare publicitate în ziarele regionale Bucuresti - Ilfov (9 aparitii ).
-servicii tipografice , respectiv mape (100 buc), fluturasi (500 buc), afise (5 buc), banner (2 buc);
-furnizare de produse consumabile, papetarie, birotica si materiale auxiliare;
-furnizare de echipamente tehnice (computere, monitoare, laptop, videoproiector, multifunctionala)
-servicii de auditare financiara

Cei interesati pot trimite oferte pe e-mail la ics@ics.ro

Proiect finantat de Uniunea Europeana

www.fseromania.ro
          
 
Prima pagina Despre noi Oferta de cursuri Sedii si modalitati de contact